fir_vst (fir_vst) wrote,
fir_vst
fir_vst

Україна: Наукова література, джерела. DJVU PDF | Бібліотека (Ч. 1)

♥ Мова, література, культура, історія, етнографія та фольклор. Велика збірка книг. Український контент, багато рідкісних видань. Можна безкоштовно завантажити архів *zip з Mega або Ulozto. Тривалість зберігання файлів не обмежена. Після скачування розпакуйте архів. Увага: Mega не дозволить завантажити усі книги миттєво, потрібно пройти легку безкоштовну реєстрацію або почекати одну добу.
Звичайно, велика подяка релізерам taras1994, balik2, проекту "Оцифрування книг Гуртом", проектам "Google Books", "RSL", "Diasporiana" та іншим. Автору цих рядків залишалося тільки зібрати в одному місці найважливіші та найцікавіші матеріали і дати на них лінки. До речі, не всі вміють качати з торентів і DC-мережі; також торенти безпорадні за відсутності сідерів.
Про джерела. Історичні джерела часом набагато цікавіше і корисніше читати, ніж пізніші компіляції-"твори на задану тему", засмічені блювотою з голови деяких письменників.
Для матеріалів з позначкою [bad q] обов'язково потрібен новий скан. Хто візьметься?

Ukrainian Electronic Library

[Ч. 2] - [Ч. 3] - [Ч. 4] - [Ч. 5]========= Тарас Шевченко

«Воспоминания» о пребывании Шевченка в академии художеств в 1830-1840 годах. - Русская старина. 1880. III. С. 587-596 [RU].pdf
Андриевский А.А., сост. Поминки Тараса Григорьевича Шевченка 25-го февраля 1879 года в Одессе. 1879 [RU].pdf
Афанасьев-Чужбинский Александр Степанович. Воспоминания о Т. Г. Шевченке. 1861 [RU].pdf
Бойко Ю. Шевченко і Москва. Ukrainische Freie Universitat, 1952.pdf
Большаков Л., Бородин В. Путь «Кобзаря». Судьба книги Т. Шевченко. (Судьбы книг). 1978 [RU].djvu/pdf
Бородина B.C., Павлюка Н.Н., сост. Воспоминания о Тарасе Шевченко. Киев, 1988 [RU].djvu/pdf
Гаршин Е.М. Шевченко в ссылке (1847-1857). - Исторический вестник. 1886, I. Том 23 [RU].pdf
Гаско М. «Мій друже єдиний...»; Жук В., Борсук З. Загадка жіночого портрета. [Слава Кобзареві]. - Вітчизна. 1987. № 3 [Яків де Бальмен].djvu
Демич В.Ф. Тарас Григорьевич Шевченко. К его биографии. 1847 г. [Рассказ моего дяди Д. П. Демича]. - Русская старина. 1891, V. Том 70 [RU].pdf
Дорошенко В. Горе і радість у Шевченковому житті. Біографічний нарис. Філадельфія, 1962.pdf
Єфремов С. Поет і плантатор. - Шевченко та його доба. Зб. перший. Київ, 1925.djvu
Єфремов С. Тарас Шевченко. Життя його та діла. Київ, 1917.pdf
Жідліцький В. Шевченкові парадокси. (З чеської); Житник В. Кілька попередніх зауважень. - Всесвіт. 1990. № 3.djvu
Жемчужников Л. Воспоминание о Шевченке; его смерть и погребение. - Основа. 1861. III. С. 1-21 [RU-UA].pdf
Зайцев П. Життя Тараса Шевченка. Передмова М. Глобенко. Нью-Йорк-Париж-Мюнхен, 1955.pdf
Записки НТШ т.119-120 (1917) [Щурат В. Основи Шевченкових звязків з поляками; Яшовський М. Спомин про Т. Шевченка з 1859 р.].djvu
Записки НТШ т.176 (1962) Тарас Шевченко. Збірник доповідей світового конгресу української вільної науки для вшанування сторіччя смерти патрона НТШ.djvu
Записки НТШ т.214 (1991) Світи Тараса Шевченко (The Worlds of Taras Shevchenko).djvu
Записки НТШ т.215 (2001) Світи Тараса Шевченко. Том II (The Worlds of Taras Shevchenko. Vol. II).djvu
Історична Шевченкіана. Бібліографічний покажчик. Київ, 2016.pdf
Кларк В. Тарас Григорьевич Шевченко в Астрахани. - Русская старина. 1896, III. С. 655-658 [RU].pdf
Ковалевский В. «...Размером подлинника». - Мастерство перевода. 1962. Выпуск 2. С. 179-202 [RU].djvu
Конисский А.Я. Жизнь украинского поэта Тараса Григорьевича Шевченка (1814-1861). 1898 [RU].pdf
Коцюбинський М. Шевченкова могила. - Коцюбинський М. Твори в семи томах. Том 4. Київ, 1975. С. 7-9.djvu
Мазурик Г. Століття Заповіту Шевченка. Вінніпег, 1945.pdf
Малишевський І. «Кобзар» під серпом і молотом. - Вітчизна. 1991. № 6.djvu
Микешин М.О. Воспоминания о Тарасе Григорьевиче Шевченке. - Пчела. 1876. №16 (25 мая) [RU].pdf
Новицький М. До тексту шевченкового «Кобзаря». - Україна. 1924. Кн.4.djvu
Пророк народу. - Батьківщина. 1946. ч. 9(22). 10 березня Ріміні.djvu
Різниченко Вас. Прокопович і Шевченко. Київ, 1925.pdf
Річицький А. Тарас Шевченко в світлі епохи. Берлін, 1923.pdf
Рильський М. _Критика_ І. К. Білодід. Т. Г. Шевченко в історії української літературної мови. - Рильський М. Твори у двадцяти томах. Т. 16. Фольклористика. Теорія перекладу. Мовознавство. Київ, 1987.djvu
Рильський М. Пантелеймон Куліш. - Рильський М. Твори у двадцяти томах. Т. 12. Літературно-критичні статті. Київ, 1986.djvu
Рильський М. Рецензія на кандидатську дисертацію А. Г. Деркача «Старослов'янізми в мові Т. Г. Шевченка». - Рильський М. Твори у двадцяти томах. Т. 16. Київ, 1987.djvu
Рильський М. Шевченко і Гоголь. - Рильський М. Твори у двадцяти томах. Т. 14. Літературно-критичні статті. Київ, 1986.djvu
Родзевич А.И. Тарас Шевченко в Закаспийском крае. - Русская старина. 1891, V. Том 70 [RU].pdf
Рыльский М. «Кобзарь» Тараса Шевченко. (МИЛБ). 1964 [RU].djvu/pdf
Рыльский М. Шевченко - поэт-новатор. - Рильський М. Твори у двадцяти томах. Т. 12. Літературно-критичні статті. Київ, 1986 [RU].djvu
Рыльский М. Шевченко в польских переводах. - Рильський М. Твори у двадцяти томах. Т. 12. Літературно-критичні статті. Київ, 1986 [RU].djvu
Сірко Ф. Тарас Шевченко і його думки про громадське життя. Львів, 1906.pdf
Саппа М. Лицар шевченківського слова. [Василь Семенович Мова (Лиманський)]. - Вітчизна. 1991. № 6.djvu
Смотрич О. Російський імперіялізм у творчости Шевченка. Баварія, 1946.pdf
Соколишин О. Іван Франко - шевченкознавець. Лондон, 1967.pdf
Стара Україна [№3-4], 1925 Львів.pdf
Тарахан-Береза З. Гора, яку вподобав Тарас. - Вітчизна. 1989. № 3 [bad q].djvu
Чуб (Нитченко) Д. Живий Шевченко. Мюнхен-Мельбурн, 1963.pdf
Шевченко Т.Г. «Кобзарь» в переводе русских писателей. С биографическим очерком и портретом. 1900 [RU].pdf
Шевченко Т. Дневник Т. Гр. Шевченка, 7-й отрывок. - Основа. 1862. I. С. 7-16 [Астрахань] [RU].pdf
Шевченко Т. Дневник Т. Гр. Шевченка, 8-й отрывок. - Основа. 1862. II. С. 3-29 [RU].pdf
Шевченко Т. Дневник Т. Гр. Шевченка, 12-й отрывок. - Основа. 1862. VI. С. 3-14 [RU].pdf
Шевченко Т. Листи Шевченка. Дневник Т. Гр. Шевченка, 9-й отрывок. - Основа. 1862. III. С. 3-33 [RU-UA].pdf
Шевченко Т. Політичні поеми. Пояснив Омелян Цїсик. Коломия, 1925 [відсутня обкладинка та сторінки IX, X, 211-214, останні].pdf
Шубравський В. «Як вийде все наяв...». (Творчість Шевченка в інтерпретації П. Куліша). - Вітчизна. 1991. № 6.djvu
Шубравський В. Біля джерел шевченкознавства. - Вітчизна. 1989. № 3 [bad q].djvu
Шубравський В. Фальсифікатори його народності. [Слава Кобзареві]. - Вітчизна. 1987. № 3.djvu
Яковенко В.И. Т. Г. Шевченко, его жизнь и литературная деятельность. 1894 [RU].pdf

Киевская старина

Арест Т. Г. Шевченка в 1859 году. (Материалы для биографии). - Киевская старина. 1899. 2.pdf
Белозерский Н. Тарас Григорьевич Шевченко, по воспоминаниям разных лиц (1831-1861 г). - Киевская старина. 1882. 10.pdf
Беляшевский Ник. Рассказы крестьян с. Пекарей о Т. Г. Шевченке. - Киевская старина. 1894. 2.pdf
Васильев Н. К биографии Т. Г. Шевченка. - Киевская старина. 1896. 2.pdf
Гроб Т. Г. Шевченка в Киеве, у Христорождественской церкви (7 мая 1861 года). - Киевская старина. 1894. 2.pdf
Зарянко Н. Воспоминания Н. И. Усковой о Т. Г. Шевченке. С примечаниями М. К. Чалаго. - Киевская старина. 1889. 2.pdf
Из воспоминаний М. М. Лазаревского о Шевченке. - Киевская старина. 1899. 6.pdf
Кибальчич Над. М. Воспоминания о Т. Г. Шевченке (из рассказов моей матери). - Киевская старина. 1890. 2.pdf
Лазаревский Ф.М. Еще из воспоминаний Ф. М. Лазаревского о Шевченке. - Киевская старина. 1899. 4.pdf
Лазаревский Ф.М. Из воспоминаний Ф. М. Лазаревского о Шевченке. - Киевская старина. 1899. 2.pdf
Лобода Ф. Мимолетное знакомство мое с Т. Гр. Шевченком и мои об нем воспоминания. - Киевская старина. 1887. 11.pdf
Русов А. Коллекция рисунков Т. Г. Шевченка. - Киевская старина. 1894. 2.pdf
Честаховский Г.Н. Письма Честаховского, писанные в 1861-м году о похоронах поэта Шевченка. - Киевская старина. 1898. 2.pdf
Ярцев А. Шевченко и Щепкин. (Очерк). - Киевская старина. 1898. 2.pdf

0,5 ГБ - [mega] або [ulozto] або [mail]

Розшук:
Бородій М. Лікар і щирий друг Тараса Шевченка [А. О. Козачковський (1813–1889)] // Сучасність. 1995. № 4. С. 158–161.
Буткевич Т. Тарас Шевченко і Зигмунт Сєраковський // Укр. іст. журн. 1961. № 1. С. 94–101.
Вервес Г.Д. Польська література і Україна: літ.–критич. нариси. – Київ: Рад. письменник, 1985. 380 с. [Зі змісту: Тарас Шевченко серед польських друзів. – С. 68–84.]
Вервес Г.Д. Т. Г. Шевченко і Польща. – Київ: Дніпро, 1964. 192 с. [Зі змісту: Серед польських друзів. – С. 6–66; Шевченко і польська література першої половини ХІХ ст. – С. 67–125; Навколо спадщини поета. – С. 126–191.]
Козачковский А. Из воспоминаний о Т. Г. Шевченке // Киевский телеграф. 1875. № 25.
Кулаковский П.А. Смерть Шевченка и газеты // Санкт-Петербургские ведомости. 1861. № 91. 27 апр.
* * *
Листи до Т. Г. Шевченка. 1840–1861. – К., 1962.
Тарас Шевченко. Документи та матеріали для біографії. – К., 1975.
Шевченко и мировая культура. К 150-летию со дня рождения, 1814-1964. – Москва, 1964. [Зі змісту, наприклад: Якубец М. Шевченко среди поляков. С. 211–227.]


========= Українська література

Бібліотека української літератури. Григорій Квітка-Основ'яненко. Київ, Наукова думка, 1982.djvu
Бібліотека української літератури. Іван Карпенко-Карий. Київ, Наукова думка, 1989.djvu
Бібліотека української літератури. Іван Котляревський. Київ, Наукова думка, 1982.djvu
Бібліотека української літератури. Леся Українка. Том 1. Київ, Наукова думка, 1986.djvu
Бібліотека української літератури. Леся Українка. Том 2. Київ, Наукова думка, 1987.djvu
Бібліотека української літератури. Марко Вовчок. Київ, Наукова думка, 1983.djvu
Бібліотека української літератури. Марко Кропивницький. Київ, Наукова думка, 1990.djvu
Бібліотека української літератури. Михайло Коцюбинський. Том 1. Київ, Наукова думка, 1988.djvu
Бібліотека української літератури. Михайло Коцюбинський. Том 2. Київ, Наукова думка, 1988.djvu
Бібліотека української літератури. Олександр Кониський. Київ, Наукова думка, 1990.djvu
Бібліотека української літератури. Панас Мирний. Том 1. Київ, Наукова думка, 1989.djvu
Бібліотека української літератури. Панас Мирний. Том 2. Київ, Наукова думка, 1989.djvu
Бібліотека української літератури. Пантелеймон Куліш. Том 1. Київ, Наукова думка, 1994.djvu
Бібліотека української літератури. Пантелеймон Куліш. Том 2. Київ, Наукова думка, 1994.djvu
Вершини світового письменства. Т.50. Тарас Шевченко. Кобзар. Київ, 1985.djvu
Вершини світового письменства. Т.56. Леся Українка. Лірика. Драми. Київ, 1986.djvu
Глібов Л. Байки Леоніда Глібова. Львів, 1903.pdf
Гоголь Н.В. Тарас Бульба. (Литературные памятники). 1963 [RU].djvu
Дараган Ю. Сагайдак. Вірші. Кн. 1. Прага, 1925.pdf
Зілинський О., ред. Антологія української лірики. Ч.1 - до 1919 року. Канада, 1978.pdf
Квітка-Основ'яненко Г. Твори в двох томах Том 1. Київ, 1978.djvu
Коцюбинський М. В путах шайтана і інші оповідання. Львів, 1899.pdf
Коцюбинський М. Твори. Дн., 2001 [UA-DE].djvu
Коцюбинський М. Твори в семи томах. Том 1. 1973.djvu
Коцюбинський М. Твори в семи томах. Том 2. 1974.djvu
Коцюбинський М. Твори в семи томах. Том 3. 1974.djvu
Коцюбинський М. Твори в семи томах. Том 4. Статті та нариси. Інші редакції. Нотатки. Переклади. Фольклорні записи. 1975.djvu
Коцюбинський М. Твори в семи томах. Том 5. Листи. 1974.djvu
Коцюбинський М. Твори в семи томах. Том 6. Листи. 1975.djvu
Коцюбинський М. Твори в семи томах. Том 7. Листи. 1975.djvu
Лавріненко Ю. Розстріляне відродження. Антологія 1917-1933. 3 вид. Київ, 2004.djvu
Леся Українка. В катакомбах. Київ, 1971 [UA-EN].djvu
Леся Українка. Лісова Пісня. Київ, 1985 [UA-EN].djvu
Леся Українка. Надія. Вибрані поезії. Київ, 1971 [UA-DE].djvu
Леся Українка. Поеми і драми. Київ, 1980.djvu
Леся Українка. Стародавня історія східних народів. 1918, репринт 2008.djvu/pdf
Марко Вовчок. Народні оповідання. Київ, 1983.djvu
Панас Мирний. Зібрання творів у 7 томах. Том 1. Київ, 1968.djvu/pdf
Панас Мирний. Зібрання творів у 7 томах. Том 2. Київ, 1969.djvu/pdf
Панас Мирний. Зібрання творів у 7 томах. Том 3. Київ, 1969.djvu/pdf
Панас Мирний. Зібрання творів у 7 томах. Том 4. Київ, 1970.djvu/pdf
Панас Мирний. Зібрання творів у 7 томах. Том 5. Київ, 1970.djvu/pdf
Панас Мирний. Зібрання творів у 7 томах. Том 6. Київ, 1970.djvu/pdf
Панас Мирний. Зібрання творів у 7 томах. Том 7. Київ, 1971.djvu/pdf
Перлини світової лірики. Іван Франко. Лірика. Київ, 1966.djvu
Сковорода Г. Байки Харківські. Афоризми. Харків, 1972.djvu
Сковорода Г. Повне зібрання творів. Том 1. Наукова думка, 1972.djvu
Сковорода Г. Повне зібрання творів. Том 2. Наукова думка, 1973.djvu
Сковорода Г. Твори у двох томах. Том 1. 1994.djvu
Сковорода Г. Твори у двох томах. Том 2. 1994.djvu
Стефаник В. «Вона - земля» та інші новели. Краків, 1940.pdf
Стефаник В. Синя книжечка. Київ, 1914.pdf
Стус В.С. Дорога болю. Поезії. Київ, 1990.djvu
Франко І. Зів'яле листя. Львів-Київ, 1922.pdf
Шекспір В. Сонети. Переклад з англійської Дмитра Паламарчука. Київ, 1966.djvu
Шекспір У. Антоній і Клеопатра. Пер. П. Куліша. Львів, 1901.djvu
Шекспір У. Юлій Цезарь. Пер. П. Куліша. Львів, 1900.djvu

Вершини світового письменства: Німеччина

Вершини світового письменства. Т.08. Гете Й.В. Літа науки Вільгельма Майстера. З німецької переклав Сидір Сакидон. Київ, 1970.djvu
Вершини світового письменства. Т.14. Манн Т. Будденброки. З німецької переклав Євген Попович. Київ, 1973.djvu
Вершини світового письменства. Т.27. Гессе Г. Гра в бісер. З німецької переклав Євген Попович. Київ, 1978.djvu
Вершини світового письменства. Т.41. Гете Й.В. Твори. Київ, 1982.djvu
Вершини світового письменства. Т.67. Манн Т. Доктор Фаустус. З німецької переклав Євген Попович. Київ, 1990.djvu
Ремарк Е.М. Чорний обеліск. З німецької переклав Євген Попович. Київ, 1961.djvu

0,7 ГБ - [mega] або [ulozto]


========= Українська історія, літературознавство

Абросимова С.В., Парамонов А.Ф. Дмитро Яворницький та його родовід. Харків, 2009.pdf
Алешковский М.Х. Первая редакция Повести временных лет. - Археографический ежегодник за 1967. М., Наука, 1969. С. 13-40 [RU].pdf
Антонович В.Б. Моя сповідь. Вибрані історичні та публіцистичні твори. Київ, 1995 [UA-RU].djvu
Білоусько О.А., Мокляк В.О. Нова історія Полтавщини. Друга половина XVI - друга половина XVIII століття. Полтава, 2003.pdf
Багалій Д.І. Історія Слобідської України. Харків, 1990.pdf
Барвінський О. Історія української літератури. Частина 1, 2. Л., 1920-1921.djvu
Барвінський О. Спомини з мого життя. Н.-Й.-Київ, Смолоскип, 2004.djvu
Боплан Г.Л. де, Меріме П. Опис України. Українські козаки та їхні останні гетьмани. Богдан Хмельницький. Львів, 1990.pdf
Боплан Г.Л. де. Описание Украины. Перевод с французского З.П. Борисюк. М., 2004 [RU].djvu
Брайчевський М.Ю. Вибране. Том 1. Уп. Юрій Кухарчук. Київ, 2009.djvu
Брайчевський М.Ю. Вибране. Том 2. Уп. Юрій Кухарчук. Київ, 2009.djvu
Брайчевський М.Ю. Походження Русі. Київ, Наукова думка, 1968.djvu
В. Д-ий _Критика_ Михайло Грушевський. Про старі часи на Україні. Коротка історія України. - Україна. 1907. Том II.pdf
Вітчизна 01-1991.djvu
Вітчизна 02-1991.djvu
Вітчизна 03-1991.djvu
Вітчизна 04-1991.djvu
Вітчизна 05-1991.djvu
Вітчизна 06-1991.djvu
Вітчизна 07-1991.djvu
Вітчизна 08-1991.djvu
Вітчизна 10-1991.djvu
Василенко Н. К биографии И. П. Котляревского. - Киевская старина. 1902. IV [RU].pdf
Винар Л. Андрій Войнаровський. 1962.djvu/pdf
Винар Л. Князь Дмитро Вишневецький. 1964.pdf
Возняк В., уп. Українські перекази. Київ, Довіра, 1992.djvu
Возняк М.С. Історія української літератури. Кн. 1. 1992.djvu
Возняк М.С. Історія української літератури. Кн. 2. 1994.djvu
Гаврилів Б., Педич В. Стародавній Галич в історико-краєзнавчих дослідженнях XIX ст. Івано-Франківськ, 1997.pdf
Гаврилів Б. Коротка історія Івано-Франківщини. Івано-Франківськ, 1995.pdf
Гайбонюк В. Богдан Хмельницький в українській і світовій історії. 1996.djvu/pdf
Гиляровский В.А. На родине Гоголя. (Из поездки по Украине). 1902 [RU].pdf
Голубець М. Велика історія України. Том 1. (Вступ Іван Крипякевич). 1935 року видав Іван Тиктор у Львові. Київ, Глобус, 1993.djvu
Голубець М. Велика історія України. Том 2. (Вступ Іван Крипякевич). 1935 року видав Іван Тиктор у Львові. Київ, Глобус, 1993.djvu
Горбань М. Нариси з української історіографії. Ч. 1. «Краткое описание Малороссии». Х., 1923.pdf
Грінченко Б. - Драгоманов М. Діалоги про українську національну справу. Київ, 1994.pdf
Греченко В.А., Режко В.А. та інш. Історія світової та української культури. Підручник. Київ, Літера, 2006.pdf
Грушевский М.С. Иллюстрированная история украинского народа. СПб, 1913 [RU].pdf
Грушевский М.С. Очерк истории Киевской земли от смерти Ярослава до конца XIV столетия. Киев, 1891 [RU].pdf
Грушевский М.С. Очерк истории украинского народа. Издание 2-е, дополненное. 1906 [RU].pdf
Дашкевич Н.П. Амвросий Метлинский. - Биографический словарь профессоров и преподавателей университета Св. Владимира (1834-1884). Киев, 1884 [RU].pdf
Дашкевич Я.Р. Боплан в русской и украинской историографии (до 1990 г.). - Боплан Г.Л. де. Описание Украины. М., 2004 [RU].djvu
Дорошенко Д. По рідному краю. Нью-Йорк, 1956.pdf
Драгоманов М.П. Вибране. (Пам’ятки історичної думки України). Київ, 1991.djvu/pdf
Драгоманов М.П. Літературно-публіцистичні праці. Том 1. Київ, Наукова думка, 1970.djvu
Драгоманов М.П. Літературно-публіцистичні праці. Том 2. Київ, Наукова думка, 1970.djvu
Драгоманов М.П. Пам'яти Михайла Драгоманова. Збiрник. Харькiв, 1920.djvu
Драгоманов М.П. Про українських козаків, татар та турків. Київ, 1991.pdf
Ерофеев И. Исторические труды Н. В. Гоголя и его заметка о Таврии (по новоизданным материалам). - ИТУАК (Известия Таврической Ученой Архивной Комиссии). Том 45. Симф., 1911 [RU].pdf
Ерофеев И. Крым в малорусской народной поэзии XVI-XVII вв., преимущественно в думах. (Памяти В. Б. Антоновича). - ИТУАК (Известия Таврической Ученой Архивной Комиссии). Том 42. Симф., 1908 [RU].pdf
Ефремов С. Праздник украинской интеллигенции.[Памятник Котляревскому в Полтаве]. - Киевская старина. 1903. X [RU].pdf
Єфремов С. Між двома душами. Микола Гоголь. Київ, 1909.djvu
Єфремов С. Михайло Коцюбинський.djvu
Єфремов С. Останні години життя, смерть і похорон Олександра Кониського. 1901.pdf
Животко А. Історія української преси. Київ, 1999.djvu
Жуковський А., Субтельний О. Нарис історії України. Л., 1993.djvu/pdf
Замлинский В.А. Богдан Хмельницкий. ЖЗЛ, 1989 [RU].djvu
Иванишев Н.Д. Путевые заметки Н. Д. Иванишева. - Киевская старина. 1882. 10 [RU].pdf
Ізюм. Зб. архівних документів і матеріалів. (Старовинні міста Харківщини). 1994.pdf
Ісаєв Д. Історія України. Ілюстрований атлас. 2008.pdf
Історія України в народних думах та піснях. Київ, 1993.djvu
Калинович І. Українська історична бібліографія за 1914-1923 рр.djvu
Каманин И.М. Очерк гетманства Петра Сагайдачного. Киев, 1901 [b-w] [RU].djvu/pdf
Каманин И.М. Очерк гетманства Петра Сагайдачного. Киев, 1901 [RU].pdf
Каманин И.М. Труды В. Б. Антоновича по истории козачества. (Речь). - Чтения в Историческом Обществе Нестора летописца. Книга 21. 1909 [RU].djvu
Капіца С. «Смерть лякає мене так само, як і народження». - Країна. № 32 (135) 23 серпня 2012.pdf
Клочовський Є. Історія Польщі до кінця XV століття. Переклала Наталя Яковенко. 2005.djvu
Костомаров М.І. Галерея портретів. (Біографічні нариси). Київ, 1993.djvu/pdf
Костомаров М.І. Твори в двох томах. Том 1. Поезії. Драми. Оповідання. Київ, 1990.djvu
Костомаров Н.И. Исторические произведения. Автобиография. (ПИМУ). Киев, 1989 [RU].djvu/pdf
Коцюбинський М. Іван Франко. - Коцюбинський М. Твори в семи томах. Том 4. Київ, 1975. С. 39-56.djvu
Крип'якевич І.П. Богдан Хмельницький. Львів, 1990.djvu
Куліш П. Вибрані листи Пантелеймона Куліша українською мовою писані. Ред. Ю. Луцький. Н.-Й.-Торонто, 1984.djvu
Кулиш П. Из писем П. А. Кулиша к С. Д. Носу (1860-1892 гг). - Киевская старина. 1899. 4.pdf
Кулиш П. Письма П. А. Кулиша к М. В. Юзефовичу (1843-1861 гг). Ч.1. - Киевская старина. 1899. 2.pdf
Кулиш П. Письма П. А. Кулиша к М. В. Юзефовичу (1843-1861 гг). Ч.2. - Киевская старина. 1899. 3.pdf
Кулиш П. Письма П. А. Кулиша к О. М. Бодянскому (1846-1877 гг). - Киевская старина. 1898. 2.pdf
Літопис руський. (Давньоруські та давні українські літописи). Пер. Леонід Махновець. Київ, Дніпро, 1989.djvu
Луцький М. Історія мого роду. (Спогади). - Український історик. 1990.pdf
Львов Л. Отношения между Запорожьем и Крымом. 1895 [RU].djvu
Ляскоронский В.Г. Гильом Левассер де Боплан и его историко-географические труды относительно Южной России. Киев, 1901 [RU].pdf
Максимович М.О. «Киевъ явился градомъ великимъ...». (ПИМУ). Киев, 1994 [UA-RU].djvu/pdf
Матяш И.Б. Малоизвестные страницы деятельности М. В. Довнар-Запольского в области архивного образования на Украине. - Археографический ежегодник за 1999. М., Наука, 2000. С. 144-150 [RU].pdf
Микитенко О., Гамалій Г. Журнал іноземної літератури «Всесвіт» у XX сторіччі (1925-2000). Бібліографічний покажчик змісту. Київ, 2004.djvu
Милюков А. Вопрос о малороссийской литературе. - Эпоха. 1864. № 4 [RU].pdf
Михальченко С.И. Неопубликованные письма В. Б. Антоновича и историков его школы в архивах России и Украины. - Археографический ежегодник за 1993. М., Наука, 1995. С. 282-288 [RU].pdf
Мордовцев Д. Под небом Украины. - Исторический вестник. 1884. Том XVIII [RU].pdf
Нагаєвський І., о. Стародавня Україна в світлі історичних пам'ятників. Канада, 1961.pdf
Нечуй-Левицький І. Світогляд українського народу. (Ескіз української міфології). Київ, 1992.djvu
О.Л. Де-що про українську прокламацію 1847 року. - Україна. 1907. Том II.pdf
Оглоблин О. Українська історіографія 1917-1956. Київ, 2003.pdf
Одинец Д. Из истории украинского сепаратизма. - Современные записки. LXVIII. Париж, 1939. С. 369-387 [Драгоманов, Грушевський та інш.] [RU].pdf
Падалка Л.В. По вопросу о существовании Запорожской Сечи в первые времена запорожского козачества. Киев, 1894 [RU].pdf
Пресняков А.Е. Княжое право в древней Руси. Лекции по русской истории. (Киевская Русь). (ПИМ). М., Наука, 1993 [RU].djvu
Прохоров Е.И. Исторические и фольклорные источники «Тараса Бульбы» (К творческой истории повести). - Гоголь Н.В. Тарас Бульба. (Литературные памятники). 1963 [RU].djvu
Рильський М. Адам Міцкевич і українська література. - Рильський М. Твори у двадцяти томах. Т. 14. Літературно-критичні статті. Київ, 1986.djvu
Рильський М. Адам Міцкевич в українській літературі XIX століття. - Рильський М. Твори у двадцяти томах. Т. 14. Літературно-критичні статті. Київ, 1986.djvu
Рильський М. Микола Зеров - поет і перекладач. - Рильський М. Твори у двадцяти томах. Т. 13. Літературно-критичні статті. Київ, 1986.djvu
Рильський М. Наша Литвиненко-Вольгемут; Наша «зірка» (К 50-летию со дня рождения М. И. Литвиненко-Вольгемут). - Рильський М. Твори у двадцяти томах. Т. 15. Мистецтвознавчі статті. Київ, 1986 [UA-RU].djvu
Рильський М. Про «Театральні згадки» М. Садовського. - Рильський М. Твори у двадцяти томах. Т. 15. Мистецтвознавчі статті. Київ, 1986.djvu
Рильський М. Пушкін українською мовою. - Рильський М. Твори у двадцяти томах. Т. 16. Фольклористика. Теорія перекладу. Мовознавство. Київ, 1987.djvu
Рильський М. Твори у двадцяти томах. Т.12. Літературно-критичні статті. Київ, 1986.djvu
Рильський М. Твори у двадцяти томах. Т.13. Літературно-критичні статті. Київ, 1986.djvu
Рильський М. Твори у двадцяти томах. Т.14. Літературно-критичні статті. Київ, 1986.djvu
Рильський М. Твори у двадцяти томах. Т.15. Мистецтвознавчі статті. Київ, 1986.djvu
Рильський М. Твори у двадцяти томах. Т.16. Фольклористика. Теорія перекладу. Мовознавство. Київ, 1987.djvu
Рильський М. Чехов по-українському. - Рильський М. Твори у двадцяти томах. Т. 16. Фольклористика. Теорія перекладу. Мовознавство. Київ, 1987.djvu
Розов В. Українські грамоти. Том 1. XIV в. і перша половина XV в. Київ, 1928.djvu/pdf
Розсоха Л. Миргородщина козацька і гоголівська. Миргород, 2008; К., 2009.pdf
Рюминський В. Повстанє селян в Анґлїї. (Переклав Микола Залїзняк). Львів, 1910 [b-w].pdf
Рюминський В. Повстанє селян в Анґлїї. (Переклав Микола Залїзняк). Львів, 1910.pdf
Січинський В. Автентичний портрет гетьмана Мазепи. - Україна. 1950. ч. 3.pdf
Січинський В. Деревяні дзвіниці і церкви Галицької України XVI-XIX ст. Львів, 1925.djvu
Січинський В. Етруський дім і гуцульський оседок. Прага, 1930.pdf
Січинський В. Місто Холм. Краків, 1941.pdf
Січинський В. Назва України. Augsburg, Ukrainische Druckerei, 1948.pdf
Січинський В. Тризуб і прапор України. Л., 1995.pdf
Січинський В. Чужинці про Україну. Львів, 1991.pdf
Січинський В. Чужинці про Україну. Німеччина, 1946.djvu/pdf
Савченко Ф. Заборона українства 1876 р. Харків-Київ, 1930.pdf
Садовський М. Спомини з російсько-турецької війни 1877-1878. 1993.djvu
Систематический указатель журнала «Киевская старина» 1882-1906. 1911 [RU].pdf
Ситник О. Український історик Іван Каманін.pdf
Славутич Я. Анотована бібліографія української літератури в Канаді. Канадські книжкові видання 1908-1985. 1986.pdf
Слоньовська О. Українська література. 7 клас. Підручник. Київ, Освіта, 2007.djvu
Софонович Ф. Хроніка з літописців стародавніх. (Пам’ятки українського літописання). Київ, Наукова думка, 1992.djvu
Срезневский Вс. Знакомство И. И. Срезневского с И. П. Котляревским. - Киевская старина. 1899. 1 [RU].pdf
Стрийковський М. Літопис польський, литовський, жмудський і всієї Руси. Львів, 2011.djvu/pdf
Терлецький О. Галицько-руське письменство 1848-1865 рр. Львів. 1903.pdf
Тихомиров М.Н. Древнерусские города. 2-е изд. М., 1956 [RU].djvu
Тобілевич С.В. Життя Івана Тобілевича (Карпенка-Карого). 1945.pdf
Тобілевич С.В. Тернистим шляхом. (Спомини). - Україна. 1926. Кн.1.djvu
Українські архівісти (XIX-XX ст.). Біобібліографічний довідник. 2007.pdf
Українська діаспора. Літературні постаті, твори, біобібліографічні відомості. Донецьк, 2012.pdf
Українська душа. (Зб.). Київ, 1992 [bad q].pdf
Українська літературна діаспора Австралії, 19-20 ст. Бібліогр. покажчик. 2013.pdf
Українське питання. 1917 (1997).djvu
Фрас Зб. Демократи у політичному житті Галичини 1848-1873 років. (Переклад з польської мови). Л., 2010.djvu
Хижняк З.І., Манькiвський В.К. Iсторiя Києво-Могилянськоi академiї. 2003.djvu
Хижняков В. Черниговская старина. (1765-1810 гг). По архивным бумагам городской думы. - Киевская старина. 1899. 6 [RU].pdf
Цівчинська А. Незабутнє, немеркнуче… (Повість-спогади про Миколу Зерова). Нью-Йорк, 1962.pdf
Чикаленко Є. Зібрання творів і листів у семи томах. Том 1. Спогади. 1861-1907. Київ, 2003.djvu
Чтения в Историческом Обществе Нестора летописца. Книга 05. 1891.djvu
Чтения в Историческом Обществе Нестора летописца. Книга 21. 1909.djvu
Чтения в Историческом Обществе Нестора летописца. Книга 23. 1912.djvu
Чтения в Историческом Обществе Нестора летописца. Книга 24. 1914.djvu
Шаповал І. В пошуках скарбів. [Книга оповідань біографічного жанру про життя історика Запорізької Січі Дмитра Яворницького]. Київ, 1963 [bad q, немає стор. 200-219].pdf
Шаповал І. В пошуках скарбів. [Книга оповідань біографічного жанру про життя історика Запорізької Січі Дмитра Яворницького]. Київ, 1963 [немає стор. 200-219] [b-w].pdf
Шенрок В.И. Н. В. Гоголь в период «Арабесок» и «Миргорода» (1832-1835 гг). - Вестник Европы. 1892. Том 4 [RU].pdf
Шляпкин И.А. К истории полемики между московскими и малорусскими учеными в конце XVII века. 1885. (ЖМНП) [RU].pdf
Шмедес К., фон. Географическое и статистическое обозрение Галиции и Буковины. 1870 [RU].pdf
Щапов Я.Н. Новый документ по истории Молдавии и молдавско-украинских связей XVII в. - «катастих» воеводы Семеона Могилы. - Археографический ежегодник за 1971. М., Наука, 1972. С. 154-160 [RU].pdf
Щербина В.И. Воспоминание о В. Б. Антоновиче. (Речь). - Чтения в Историческом Обществе Нестора летописца. Книга 21. 1909 [RU].djvu
Яворницький Д. Історія запорізьких козаків. Том 1. 1990.djvu
Яворницький Д. Історія запорізьких козаків. Том 2. 1991.djvu
Яворницький Д. Історія запорізьких козаків. Том 3. 1992.djvu

Вітчизна

Айзеншток І. Спогади про Майка Йогансена. (Передмова і публікація Івана Лисенка). - Вітчизна. 1990. № 6 [bad q].djvu
Апанович О. Не пропала їхня слава. (Передумови і наслідки скасування Запорізької Січі). - Вітчизна. 1990. № 9 [bad q].djvu
Брюховецька Л. «...Гоголя невитравлений слід». - Вітчизна. 1989. № 4 [Фільм «Вечір напередодні Івана Купала»] [bad q].djvu
Брюховецька Л. «Щоб зватися українцями віднині». (Ідея національного відродження у творчості шістдесятників). - Вітчизна. 1991. № 4.djvu
Голобородько В. Він став моєю совістю. [Василь Стус]. - Вітчизна. 1990. № 10 [bad q].djvu
Гречанюк С. Химерна гілка вічного дерева. [Олександр Архипенко]. - Вітчизна. 1987. № 4.djvu
Гречанюк С. Щоб давнє слово на чатах стало. [Павло Филипович]. - Вітчизна. 1991. № 2.djvu
Грищук Б. Дума про Устима. [Безсмертна скарбниця]. - Вітчизна. 1987. № 3 [Устим Кармалюк].djvu
Грушевський М. Історія української козаччини. Том 2. 1626-1638. (Продовження). - Вітчизна. 1991. № 1.djvu
Грушевський М. Історія української козаччини. Том 2. 1626-1638. (Продовження). - Вітчизна. 1991. № 3.djvu
Грушевський М. Історія української козаччини. Том 2. 1626-1638. (Продовження). - Вітчизна. 1991. № 5.djvu
Грушевський М. Історія української козаччини. Том 2. 1626-1638. (Продовження). - Вітчизна. 1991. № 8.djvu
Грушевський М. Історія української козаччини. Том 2. 1626-1638. (Продовження). - Вітчизна. 1991. № 10.djvu
Дудко В. Історія одного перекладу, або Ким виявився «невідомий» автор. - Вітчизна. 1991. № 8.djvu
Дудко Д. У народних переказах. [У блокнот книголюба]. [Григорій Сковорода]. - Вітчизна. 1987. № 8.djvu
Єнсен А. Мазепа. Історичні картини. (Україна та епоха Карла XII). Ч.1. (Зі шведської переклала Наталя Іваничук). - Вітчизна. 1991. № 10.djvu
Забіяка І. У чеканні спадкоємців. (Про взаємини між В. Горленком і Кулішами). - Вітчизна. 1991. № 8.djvu
Іванченко М. Цей невгамовний Куліш. - Вітчизна. 1989. № 5 [bad q].djvu
Киричок П. «І сяде правда на покуті...». (До 150-річчя з дня народження М. Л. Кропивницького). - Вітчизна. 1990. № 5 [bad q].djvu
Ковалів Ю. В його душі бриніла скрипка. [Михайль Семенко]. - Вітчизна. 1987. № 8.djvu
Коломієць В. Тягар добра і зла. (Поезія). - Вітчизна. 1990. № 8 [bad q].djvu
Кремінь Д. Ольвійске золото. (Поезія). - Вітчизна. 1991. № 10.djvu
Криворучко О. А де ж Україна. (З листів до редакції). - Вітчизна. 1989. № 5 [підручник з історії] [bad q].djvu
Литвиненко-Вольгемут М. З минулих літ. [Спогади видатної оперної співачки]. - Вітчизна. 1989. № 1 [bad q].djvu
Луценко Ю. Біля джерел. [Микола Зеров]. - Вітчизна. 1989. № 5 [bad q].djvu
Мельник В. Шлях на Голгофу. (Правда про смерть Валер'яна Підмогильного - за архівними матеріалами). - Вітчизна. 1991. № 1.djvu
Нахлік Є. Апокаліпсис Пантелеймона Куліша. - Вітчизна. 1990. № 10 [bad q].djvu
Неврлий М. Вічно жива поема. («Мойсей» І. Франка в контексті світової літератури). - Вітчизна. 1989. № 11 [bad q].djvu
Охріменко О. На орбіті світового письменства. [Пантелеймон Куліш]. - Вітчизна. 1989. № 8 [bad q].djvu
Перепелиця П. За скупими рядками спогадів. (З архівних джерел). [М. Л. Кропивницький]. - Вітчизна. 1990. № 10 [bad q].djvu
Петровський М. «Хочу додому я, хочу в Київ...». (Михайль Семенко - урбаніст). - Вітчизна. 1990. № 3 [bad q].djvu
Петровський М. Це дивне явище - Вертинський. - Вітчизна. 1990. № 8 [bad q].djvu
Пойдьом І. Де навчався Гоголь. - Вітчизна. 1990. № 12 [bad q].djvu
Січинський В. Чужинці про Україну. (Продовження). А. Майєрберг, Готгард Веллінг, К.Я. Гільдебрандт, Франц Шебеші, Петро Парчевич, Бусенгольт. - Вітчизна. 1991. № 6.djvu
Січинський В. Чужинці про Україну. III. Західноєвропейські подорожники XI-XIV ст. IV. Італійські та інші подорожники XV-XVI ст. - Вітчизна. 1991. № 1.djvu
Січинський В. Чужинці про Україну. IX. Доба від І. Виговського до І. Самойловича. X. Доба Мазепи. - Вітчизна. 1991. № 7.djvu
Січинський В. Чужинці про Україну. VII. «Опис України» Боплана. VIII. Доба Б. Хмельницького. - Вітчизна. 1991. № 3.djvu
Савенко І. «Писати можна і на Печорі...». [Григорій Майфет]. - Вітчизна. 1990. № 7 [bad q].djvu
Слабошпицький М. Дорога від себе й до себе. [Рафаель Багаутдінов]. - Вітчизна. 1991. № 8.djvu
Слабошпицький М. Чи була в Авіценни табакерка, або Мистецтво писати історичні романи. - Вітчизна. 1989. № 4 [bad q].djvu
Смолій В. Петро Сагайдачний - воїн, політик, людина. - Вітчизна. 1990. № 1 [bad q].djvu
Тобілевич Н.Ю., уп. Уроки житейської мудрості. Листи І. К. Тобілевича (Карпенка-Карого) до своїх дітей. Ч.1. - Вітчизна. 1991. № 5.djvu
Тобілевич Н.Ю., уп. Уроки житейської мудрості. Листи І. К. Тобілевича (Карпенка-Карого) до своїх дітей. Ч.2. (Закінчення). - Вітчизна. 1991. № 6.djvu
Турко Г. Сліди ахіллесових п'ят. - Вітчизна. 1990. № 12 [bad q].djvu
Череватенко Л., публ. З непам'яті десятиліть. Листи Василя Седляра до Оксани Павленко. - Вітчизна. 1987. № 10.djvu
Шевчук В. Хто згадає давніх співців та літописців. - Вітчизна. 1987. № 10 [Самійло Величко, Полтава].djvu
Шоломова С. «Мої зв'язки з Україною зав'язалися давно...». (Микола Реріх і Україна). - Вітчизна. 1987. № 6.djvu
Шоломова С. Заради слова, гідного поваги. (Україніка в книжковому зібранні Г. П. Данилевського). - Вітчизна. 1991. № 1.djvu

Всесвіт

Вайда А. Моя зустріч з історією. (Есе); Повертаючись до перейденого. (Спогади). З польської. - Всесвіт. 1992. № 1-2.djvu
Делон М. Революція і письменство. (З французької переклала Зоя Борисюк). - Всесвіт. 1989. № 7.djvu
Дмитро Нитченко. Життя навпіл. Патріарх першої генерації українців в Австралії; Білокінь С. _Критика_ Дм. Нитченко. Від Зінькова до Мельборну. - Всесвіт. 1992. № 5-6.djvu
Драгоманов М. Русько-українські селяни під угорськими лібералами. (З французької переклала Зоя Борисюк). - Всесвіт. 1991. № 12.djvu
Зернецька О. Начерк портрета. Розмова з австралійським літературознавцем професором Марком Павлишиним. - Всесвіт. 1991. № 2.djvu
Котляр М. «Листок, відірваний від гілки...» (Давньоруські жінки у політичному житті середньовічного світу (за іноземними джерелами). - Всесвіт. 1990. № 3.djvu
Кочубей Ю. Будівничий відродження. (До 140-річчя від дня народження Ізмаїл-бея Гаспринського). - Всесвіт. 1991. № 12 [Крим, кримські татари].djvu
Кочубей Ю. Пристрасний збирач спадщини. (До 200-річчя від дня народження Абрахама Фірковича). - Всесвіт. 1989. № 12 [Крим, караїмознавство].djvu
Кочур Г. Літературна доля Вергілія. - Всесвіт. 1992. № 12.djvu
Кравчук П. Перші українські школи в Канаді. (Листи з Торонто. № 3). - Всесвіт. 1989. № 9.djvu
Лазебник С., Орленко П. Розсіяні по світах. Ч.1. [Українська еміграція]. - Всесвіт. 1991. № 1.djvu
Лазебник С., Орленко П. Розсіяні по світах. Ч.2. - Всесвіт. 1991. № 2.djvu
Лазебник С., Орленко П. Розсіяні по світах. Ч.3. (Закінчення). - Всесвіт. 1991. № 3.djvu
Мельничук А. Римські монети, скіфська кераміка. (Есе. Переклад з англійської). - Всесвіт. 1991. № 11.djvu
Меріме П. Українські козаки та їхні останні гетьмани. (З французької переклав Ярема Кравець). - Всесвіт. 1989. № 12.djvu
Микитенко О. Повернення Андре Жіда. - Всесвіт. 1990. № 7.djvu
Миронюк Г. Про що може повідати українсько-американська колекція. - Всесвіт. 1991. № 2 [Українська еміграція, Грановський].djvu
Оповідання із Святої історії. Історія Йова. Історія Даниїла. [Куточок юного читача]. - Всесвіт. 1991. № 12.djvu
Ортега-і-Гассет Х. Дегуманізація мистецтва. (З іспанської переклала Оксана Товстенко). - Всесвіт. 1992. № 3-4.djvu
Плутарх. Вибрані життєписи. Демосфен і Ціцерон. (З давньогрецької переклали Йосип Кобів та Юрій Цимбалюк). - Всесвіт. 1991. № 10.djvu
Покальчук Ю. Українці та українська література в Аргентіні. - Всесвіт. 1989. № 7.djvu
Селівачов М. Десять тижнів у США. - Всесвіт. 1991. № 1.djvu
Сергійчук В. Запорожці за Дунаєм, Віслою, Рейном... - Всесвіт. 1990. № 6.djvu
Собко Я. Василь Гарасим. Цікавий час жити. - Всесвіт. 1989. № 7 [Канада].djvu
Ціпко С. Українська колонізація Парани. - Всесвіт. 1990. № 6 [Бразилія].djvu
Цап В. Самовизначення Квебеку; Де знайти пораду; Запорожець за океаном. (Гуморески). - Всесвіт. 1991. № 11.djvu
Ямінський Б. Українські філателісти у Відні. - Всесвіт. 1991. № 1.djvu

Мастерство перевода

Егорова Е. Максим Рыльский - переводчик Пушкина. - Мастерство перевода. 1977. Выпуск 11. С. 107-121 [RU].djvu
Копелев Л. «Фауст» по-украински. - Мастерство перевода. 1965. Выпуск 4. С. 149-167 [RU].djvu
Коптилов В. Переводя с русского... (О наследии Миколы Зерова). - Мастерство перевода. 1973. Выпуск 9. С. 153-170 [RU].djvu
Кочур Г. Шекспир на Украине. - Мастерство перевода. 1968. Выпуск 5. С. 26-59 [RU].djvu
Лубкивский Р. «Слово пламенем зажглось...» («Завет» Т. Г. Шевченко в русских переводах). Перевод с украинского И. Карабутенко. - Мастерство перевода. 1977. Выпуск 11. С. 231-269 [RU].djvu
Россельс Вл. Подспорья и преграды. (Заметки о переводе с близкого языка). - Мастерство перевода. 1962. Выпуск 2. С. 151-178 [RU].djvu
Рыльский М. Чехов в украинском переводе. (Перевод Б. Турганов). - Мастерство перевода. 1970. Выпуск 7. С. 407-428 [RU].djvu
Сербовеликов Н. П. Г. Антокольский и Украина. - Мастерство перевода. 1990. Выпуск 13. С. 384-389 [RU].djvu

2,1 ГБ - [mega] або [ulozto]


Украина: научная литература. Источники, исследования. Скачать бесплатно. Реферат. Электронная библиотека

Колекція рідкісних українських книг XX століття
Україна: документальні фільми
Діафільми українською мовою: велика колекція

________
Україна, бібліотека, безкоштовно завантажити, скачати, українською мовою, скарбниця, література, освітні, університет, школа, наукова література, наука, навчання, гуманітарні дисципліни, реферат, наследие, источники, монография, научная литература, учебник, литературоведение, этнография и фольклор, библиотека, большая коллекция, Читать онлайн биографии и мемуары, Украина, Киев, торрент, бесплатно скачать книги djvu pdf, Толока, Hurtom, diasporiana, EX.UA, Toloka, Які файли з ex.ua потрібно врятувати? де знайти, куди подівся, допоможіть з пошуком, мовознавство, літературознавство, українська еміграція, Рідкісні, антикварні книги, переклад, мова, підручник, джерела, історія, Київ, Оцифрування книг Гуртом, колекція, збірка
Tags: djvu, pdf, torrent, бібліотека, книги, литература, литературоведение, реферат, скачать
Subscribe

  • Post a new comment

    Error

    default userpic
    When you submit the form an invisible reCAPTCHA check will be performed.
    You must follow the Privacy Policy and Google Terms of use.
  • 0 comments