fir_vst (fir_vst) wrote,
fir_vst
fir_vst

Україна: Наукова література, джерела. DJVU PDF | Бібліотека (Ч. 2)

♥ Велика збірка книг. Український контент, багато рідкісних видань. Можна безкоштовно завантажити архів *zip з Mega або Ulozto. Тривалість зберігання файлів не обмежена. Після скачування розпакуйте архів. Увага: Mega не дозволить завантажити усі книги миттєво, потрібно пройти легку безкоштовну реєстрацію або почекати одну добу.


Ukrainian Electronic Library

[Ч. 1] - [Ч. 3] - [Ч. 4] - [Ч. 5]========= Київ

Білоус Н. Київ наприкінці XV - у першій половині XVII ст. Міська влада і самоврядування. 2008.pdf
Борковский В.И. _Критика_ С.А. Высоцкий. Древнерусские надписи Софии Киевской XI-XIV вв. Выпуск 1. К., 1966. - Вопросы языкознания. 1966 Сентябрь-Октябрь. № 5 [RU].pdf
Боряк Г.В., Яковенко Н.М. Маловідоме джерело з історії давнього Києва. [«Описание града Киева в 1753-м году в Печерской Лавре сочиненное»]. - Архіви України. 1984. № 5.pdf
Виды Киева. 1870.pdf
Виды Киева. 1900.pdf
Висоцький С.О. Про що розповіли давні стіни. Київ, Наукова думка, 1978.djvu
Высоцкий С.А. Древнерусские надписи Софии Киевской XI-XIV вв. Выпуск 1. Киев, 1966 [RU].djvu
Закревский Н. Летопись и описание города Киева. Часть 1. М., 1858 [RU].pdf
Закревский Н. Описание Киева. Том 2. М., 1868 [RU].pdf
Зельницький О. Старі плани Київа та Київщини. - Україна. 1926. Кн.2-3.djvu
Ивакин Г.Ю. Киев в XIII-XV веках. Киев, Наукова думка, 1982 [bad q] [RU].pdf
Івакін Г.Ю. Оповіді про стародавній Київ. 1982.djvu/pdf
Київська старовина. Ред. П. П. Толочко. 1972.djvu
Киево-Софийский кафедральный собор. Киев, 1869 [RU].pdf
Киевские пещеры и Киево-Печерская лавра. Киев, 1864 [RU].pdf
Климовский С.И. Замковая гора в Киеве, пять тысяч лет истории. Киев, 2005 [RU].pdf
Макаров А. Малая энциклопедия киевской старины. 2-е изд. Киев, 2005 [RU].djvu
Микорский Б. Разрушение культурно-исторических памятников в Киеве в 1934-1936 г. Мюнхен, 1951 [RU].pdf
Петров Н.И. Историко-топографические очерки древнего Киева. Киев, 1897 [RU].pdf
Петров Н.И. Киевская академия во второй половине XVII в. 1895 [RU].pdf
Петров С. Оборонні споруди Києва X-XIX ст. Київ, 2012.pdf
Попельницька О. План Києва 1638 р. як джерело з історичної топографії.pdf
Похилевич Л. Сказания о населенных местностях Киевской губернии. Киев, 1864 [RU].pdf
Путеводитель по святым местам Киево-Печерской Лавры. 1898 [RU].pdf
Сагайдак М.А. Давньокиївський Поділ. Проблеми топографії, стратиграфії, хронології. Київ, Наукова думка, 1991.djvu/pdf
Спутник по Киеву. Иллюстрированный путеводитель по Киеву и его окрестностям. 1912 [RU].pdf
Тарановский Н. Путеводитель. Киев и его окрестности. 1884 [RU].pdf
Хойновский И.А. Раскопки великокняжеского двора древнего града Киева. Киев, 1893 [RU].pdf
Шероцкий К.В. Киев. Путеводитель. 1917 [RU].pdf
Щербина В. Київ в 20-х роках XIX століття. (З матеріялів жандармського архіву). - Україна. 1925. Кн.3.djvu
* * *
Описи Київського намісництва 70-80 рокiв XVIII ст. [Описания Киевского наместничества 70-80-х годов XVIII в.]. Київ, Наукова думка, 1989.djvu

завантажити безкоштовно – скачать бесплатно:
0,7 ГБ - [mega] або [ulozto] або [mail]


========= XX століття

Божок Г. Українці в Єгипті. Регенсбург. 1946.djvu
Всесвіт. 1991. № 11 (До 100-річчя української еміграції в Канаду).djvu
Вусатий С. Еміґрація в поході. Гуморески. Буенос-Айрес, 1958.pdf
Вышевич К. Украинский вопрос, Россия и Антанта. Гельсингфорс, 1918 [RU].pdf
Гаврилюк Ф. Наш культурний розвій в Канаді. 1936.djvu
Галайчук Б. Нація поневолена, але державна. Мюнхен, 1953.pdf
Грушевський М. Хто такі українці і чого вони хочуть. 1991.pdf
Дмитрів М. Сини України. Богородчани, 1996.pdf
Довженко А.П. Письма разных лет. - Искусство кино. 1984. № 4 [RU].pdf
Довженко О. Твори у п'яти томах. Том 5. Записні книжки. Щоденник. Листи. «Україна в огні». Київ, 1966.djvu/pdf
Донцов Д. Росія чи Европа. Лондон, 1955.pdf
Драгоманов М. Чудацькі думки про українську національну справу. 1915.djvu
Кириленко О. Українці в Америці. 1916.pdf
Куліш М. Твори. (Спогади про М. Куліша - Антоніни Куліш). Н.-Й., 1955.djvu
Куліш М. Твори в двох томах. Том 1. Київ, 1990.djvu
Куліш М. Твори в двох томах. Том 2. Київ, 1990.djvu
Левинський В. Причина світової війни. Скрентон, 1916.pdf
Лисяк-Рудницький І. Між історією і політикою. Мюнхен, 1973.djvu
Міхновський М. Самостійна Україна. Київ, 2003.pdf
Мороз В. Бумеранг. (Зб.). 1974.pdf
Мороз В. Першому секретареві ЦК КПУ Петру Шелесту від політичного в'язня Валентина Мороза. - Мороз В. Бумеранг. (Зб.). 1974. С. 157-161.pdf
Наріжний С. Українська еміґрація. Прага, 1942.pdf
Огієнко І. Рятування України. На тяжкій службі своєму народові. Вінніпеґ, 1968.djvu
Ортеґа-і-Гассет Х. Бунт мас. Нью-Йорк, 1965.djvu
Плачинда С. Куди йдемо. Роздуми письменника. Київ, 1989 [bad q] [українська мова].pdf
Рудницький Я. З подорожі до Скандинавії. Вінніпег-Осло, 1957.pdf
Січинський М. Народна справа в Америці. Н.-Й., 1919.djvu
Сагайда І. Великі питання. 1947.pdf
Сергій Параджанов. Злет. Трагедія. Вічність. Київ, 1994.djvu
Сергійчук В. Українська соборність. Відродження українства в 1917-1920 роках. Київ, 1999.djvu
Скляр С. Чернобыль глазами киевлянина. - Дружба народов. 1989. № 6. С. 206-220 [bad q] [RU].djvu
Тищик Б. та ін. Становлення державності в Україні (1917-1922 рр.). 2000.djvu
Халимон В.Ф. Вождь племені ірокезів - наш земляк Іван Даценко. - Халимон В.Ф. Полтавщина очима краєзнавця. Полтава, 2009.pdf
Хамула М. Глиняни - місто моїх килимів. Нью-Йорк, 1969.djvu
Чорновіл Вяч. Лихо з розуму. (Портрети двадцяти «злочинців»). Париж, 1967 [bad q].djvu
Чуб Д. В лісах під Вязьмою. Мельборн, 1983 [Дмитро Нитченко].pdf

завантажити безкоштовно – скачать бесплатно:
0,3 ГБ - [mega] або [ulozto]


========= Археологія

Амальрик О., Монгайт О. Що таке археологія. 1958.djvu
Археология и история Боспора. Сборник статей. Том 1. 1952.pdf
Археология и история Боспора. Сборник статей. Том 2. 1962.pdf
Археология Украинской ССР. Том 1. Первобытная археология. Киев, Наукова думка, 1985 [RU].djvu
Археология Украинской ССР. Том 2. Скифо-сарматская и античная археология. Киев, Наукова думка, 1986 [RU].djvu
Біляшівський М.Т. Борисівське городище. - Трипільська культура на Україні. в.1. Київ, 1926.djvu/pdf
Берестнев С.И. Восточноукраинская лесостепь в эпоху средней и поздней бронзы (II тыс. до н.э.). Харьков, 2001 [bad q] [RU].djvu
Бессонова С.С. Религиозные представления скифов. Киев, Наукова думка, 1983 [RU].djvu
Бранденбург Н.Е. Журнал раскопок Н. Е. Бранденбурга 1888-1902 гг. Работы в губерниях Киевской, Полтавской, Харьковской и др. СПб, 1908 [RU].pdf
Бурдо Н.Б., Відейко М.Ю. Трипільська культура. Спогади про золотий вік. 2008.djvu
Буров Г.М. Энциклопедия крымских древностей. Археологический словарь Крыма. Киев, 2006 [RU].djvu/pdf
Винокур І.С., Телегін Д.Я. Археологія України. Київ, 1994.djvu
Винокур І.С., Телегін Д.Я. Археологія України. Підручник для студентів історичних спеціальностей вищих навчальних закладів. 2008.djvu
Гавриш П.Я. Племена скiфського часу в лiсостепу Днiпровського Лiвобережжя (за матерiалами Припсiлля). Полтава, 2000.djvu
Гайдукевич В.Ф. Античные керамические обжиговые печи по раскопкам в Керчи и Фанагории в 1929-1931 гг. 1934 [RU].djvu
Галанина Л.К. Скифские древности Поднепровья. М., Наука, 1977 [RU].djvu
Городцов В.А. Дневник археологических исследований в Зеньковском уезде Полтавской губернии в 1906 году; Результаты арх. исслед. на месте развалин г. Маджар в 1907 г. М., 1911 [Бельское городище] [RU].pdf
Городцов В.А. Результаты археологических исследований в Изюмском уезде Харьковской губернии 1901 года. - Труды XII АС, т. I. М., 1905, С. 174-225 [RU].pdf
Даниленко В.М. Кам'яна могила. Київ, Наукова думка, 1986 [bad q].djvu
Даниленко В.Н. Неолит Украины. Главы древней истории Юго-Восточной Европы. Киев, Наукова думка, 1969 [RU].djvu/pdf
Даниленко В.Н. Энеолит Украины. Этноисторическое иследование. Киев, Наукова думка, 1974 [RU].djvu/pdf
Зубар В.М. та інш. Античний світ Північного Причорномор'я. Київ, 1999.djvu
Ильинская В.А. Может ли Бельское городище быть городом Гелоном. - Скифы и сарматы. Киев, Наукова думка, 1977. С. 73-95 [RU].djvu
Ильинская В.А. Скифы Днепровского лесостепного Левобережья (курганы Посулья). Киев, 1968 [RU].djvu
Карышковский П.О. Монеты Ольвии. Очерк денежного обращения Северо-Западного Причерноморья в античную эпоху. Киев, Наукова думка, 1988 [RU].pdf
Ковалева И.Ф. Очерки древнейшей истории племен степной Украины. 1980 [RU].djvu
Ковалева И.Ф. Погребальный обряд и идеология ранних скотоводов. 1983 [RU].djvu
Ковалева И.Ф. Север степного Поднепровья в среднем бронзовом веке. 1981 [RU].djvu
Ковалева И.Ф. Социальная и духовная культура племен бронзового века (по материалам Левобережной Украины). 1989 [RU].djvu
Ковпаненко Г.Т. Курганы раннескифского времени в бассейне р. Рось. Киев, Наукова думка, 1981 [RU].djvu/pdf
Ковпаненко Г.Т. Племена скіфського часу на Ворсклі. Київ, Наукова думка, 1967.djvu/pdf
Косцюшко-Валюжинич Д.Н. О результатах раскопок последнего времени в Херсонесе. - ИТУАК (Известия Таврической Ученой Архивной Комиссии). Том 45. Симф., 1911 [RU].pdf
Кругликова И.Т. Сельское хозяйство Боспора. М., Наука, 1975 [RU].djvu
Крыжицкий С.Д. Жилые ансамбли древней Ольвии. IV-II вв. до н.э. Киев, Наукова думка, 1971 [RU].djvu/pdf
Лагодовська О.Ф., Шапошникова О.Г., Макаревич М.Л. Михайлівське поселення. Київ, 1962 [bad q].pdf
Ляскоронский В.Г. Городища, курганы, майданы и длинные (змиевые) валы в области днепровского левобережья. М., 1911 [RU].pdf
Марти Ю.Ю. Городища Боспорского царства к югу от Керчи. (Киммерик, Китэй, Акра). 1928 [RU].pdf
Мозолевський Б. Скіфський степ. Київ, Наукова думка, 1983.pdf
Мозолевський Б. Товста Могила - видатна пам'ятка Скіфії. - Археологія. 1972. вип. 5.pdf
Мозолевський Б. Товста Могила. Київ, Наукова думка, 1979.pdf
Нейхардт А.А. Скифский рассказ Геродота в отечественной историографии. Л., Наука, 1982 [RU].djvu/pdf
Некрополи боспорских городов. (Сборник). [МИА-69]. 1959 [RU].djvu
Неприна В.И. Неолит ямочно-гребенчатой керамики на Украине. Киев, Наукова думка, 1976 [RU].pdf
Обряды и верования древнего населения Украины. (Сборник научных трудов). Киев, Наукова думка, 1990 [RU].djvu
Північне Причерномор'я і Крим у добу середньовіччя (XIV-XVI ст.). 2006.pdf
Памятники скифо-сарматского времени в Северном Причерноморье. М., 1958 [RU].djvu
Пушик С. Гіпотеза Гелона. - Вітчизна. 1987. № 4 [історія, археологія, Микита Думка, Мозолевський].djvu
Репников Н.И. Гурзуф и его ближайшие окрестности в историко-археологическом отношении. - ИТУАК (Известия Таврической Ученой Архивной Комиссии). - Том 36. Симф., 1904 [RU].pdf
Репников Н.И. О так называемых «дольменах Крыма». (с картой). - ИТУАК (Известия Таврической Ученой Архивной Комиссии). Том 44. Симф., 1910 [RU].pdf
Репников Н.И. Раскопки в окрестностях Гурзуфа в 1905 г. - ИТУАК (Известия Таврической Ученой Архивной Комиссии). Том 39. Симф., 1906 [RU].pdf
Скифские древности. (Сборник). Киев, Наукова думка, 1973 [RU].djvu
Скифский мир. (Сборник). Киев, Наукова думка, 1975 [RU].djvu
Скифы и сарматы. (Сборник). Киев, Наукова думка, 1977 [RU].djvu
Скифы Северного Причерноморья. (Сборник научных трудов). Киев, Наукова думка, 1987 [RU].djvu
Смолічев Л. Розкопи сіверянських могил в с. Шестовиці, на Чернігівщині, улітку 1925 року. - Україна. 1926. Кн.1.djvu
Тереножкин А., Мозолевский Б. Мелитопольский курган. Киев, 1988 [bad q] [RU].djvu
Тереножкин А.И. Основы хронологии предскифского периода. - Советская археология. 1965. № 1. С. 63-85 [RU].pdf
Тимофеенко В.И. Города Северного Причерноморья во второй половине XVIII века. Киев, 1984 [RU].djvu
Толочко П.П., Мурзін В.Ю. Золото степу. Археологія України. 1991 [bad q] [UA-DE].pdf
Трипільська культура на Україні. в.1. Київ, 1926.pdf
Труды двенадцатого Археологического съезда в Харькове. 1902. Т.1. 1905.pdf
Труды двенадцатого Археологического съезда в Харькове. 1902. Т.2. 1905.pdf
Труды одиннадцатого Археологического съезда в Киеве. 1899. Т.1. 1901.pdf
Труды одиннадцатого Археологического съезда в Киеве. 1899. Т.2. 1902.pdf
Фабрициус И.В. Археологическая карта Причерноморья Украинской ССР. 1951 [RU].pdf
Фармаковский Б.В. Раскопки в Ольвии в 1902-1903 годах. СПб, 1906 [RU].pdf
Фармаковський Б.В. Розкопування Ольбії р. 1926. Звіт. Одеса, Історично-археологічний музей, 1929.djvu
Феномен Більського городища. (Зб.). Київ, 2012 [UA-RU].pdf
фон-Штерн Э.Р. Могильная находка в Ольвии в 1891 году. - Записки Одесского Общества Истории и Древностей. Том 27. 1907 [bad q] [RU].djvu
фон-Штерн Э.Р. О последних раскопках в Аккермане (с приложением плана). - Записки Одесского Общества Истории и Древностей. Том 23. 1901 [bad q] [RU].djvu
Шрамко Б.А. Древности Северского Донца. Харьков, 1962 [bad q] [RU].djvu

завантажити безкоштовно – скачать бесплатно:
1,5 ГБ - [mega] або [ulozto] або [mail]

Розшук (немає в мережі або потребують нового пристойного скану):
Археология Украинской ССР. Библиографический указатель 1918-1980. АН УССР. Киев, Наукова думка, 1989. 560 с. Твердый переплет, Энциклопедический формат.
Бураков А.В. Козырское городище рубежа и первых столетий нашей эры. Киев, Наукова думка, 1976
Записки Одесского Общества Истории и Древностей. Том 28. 1910
Козуб Ю.I. Некрополь Ольвiï V-IV ст. до н.е. Київ, Наукова думка, 1974
Парович-Пешикан М. Некрополь Ольвии эллинистического времени. Киев, Наукова думка, 1974


Грушевський М.С. Історія України-Руси ("Пам’ятки історичної думки України")

Грушевський М.С. Історія України-Руси. 1991. Т. 1.djvu/pdf
Грушевський М.С. Історія України-Руси. 1992. Т. 2.djvu/pdf
Грушевський М.С. Історія України-Руси. 1993. Т. 3.djvu/pdf
Грушевський М.С. Історія України-Руси. 1993. Т. 4.djvu/pdf
Грушевський М.С. Історія України-Руси. 1994. Т. 5.djvu/pdf
Грушевський М.С. Історія України-Руси. 1995. Т. 6.djvu/pdf
Грушевський М.С. Історія України-Руси. 1995. Т. 7.djvu/pdf
Грушевський М.С. Історія України-Руси. 1996. Т. 9. Кн. 1.djvu/pdf
Грушевський М.С. Історія України-Руси. 1997. Т. 9. Кн. 2.djvu/pdf
Грушевський М.С. Історія України-Руси. 2000. Т. 11. Покажчик імен.djvu/pdf
Грушевський М.С. Історія України-Руси. Географічний та етнічний покажчик. 2010.djvu/pdf
(немає 8 і 10 т.)

grushevsky_history_ukraine_1991.zip
0,9 ГБ - [mega] або [ulozto]


"Україна". Науковий трьохмісячник українознавства. Ред. М. Грушевський (1924-1926) [djvu]

1924р. к.1-2.djvu
1924р. к.3.djvu
1924р. к.4.djvu
1925р. к.1-2.djvu
1925р. к.3.djvu
1925р. к.4.djvu
1926р. к.1.djvu
1926р. к.2-3.djvu
1926р. к.4.djvu

ukraine_j_1924-1926_djvu.zip
0,16 ГБ - [mega] або [ulozto]


"Український історик" (1965-2005) [djvu]

Мова: українська
Редактор: Любомир Винар
Місце видання: Нью-Йорк, Київ, Торонто, Мюнхен, Львів
Видавництво: Українське історичне товариство
Формат: djvu
Кількість сторінок: 8043

«Можливо хтось може допомогти з пошуком відсутніх номерів? Хотілось би мати всі випуски зроблені». Координація на toloka.to.

uk_hist_1965-2005_djvu.zip
0,3 ГБ - [mega] або [ulozto]


Журнал "Основа" (1861-1862) [pdf]

«Основа: Южно-русский литературно-учёный вестник» – украинский общественно-политический и литературно-художественный ежемесячный журнал. Издавался в Санкт-Петербурге В.М. Белозерским (укр. Білозерський Василь Михайлович) на украинском и русском языках с января 1861 по октябрь 1862 года.

osnova_1861-1862_pdf.zip
0,2 ГБ - [mega] або [ulozto]


Журнал "Киевская старина" (1882-1907) [pdf]

Kievskaia.starina.1882-85.pdf
Kievskaia.starina.1886-89.pdf
Kievskaia.starina.1890-94.pdf
Kievskaia.starina.1895-99.pdf
Kievskaia.starina.1900-03.pdf
Kievskaia.starina.1904-07.pdf

Kievskaia_starina_pdf.zip
2,87 ГБ - [ulozto]


ИТУАК (Известия Таврической Ученой Архивной Комиссии) (1904-1914) [pdf]

Не усі випуски, в мережі є ще. #Сімферополь #Крим #Україна #Симферополь #Крым #Украина #Aqmescit #Qırım

Том 36 (1904).pdf Том 37 (1905).pdf Том 38 (1905).pdf Том 39 (1906).pdf Том 40 (1907).pdf Том 41 (1908).pdf Том 42 (1908).pdf Том 43 (1909).pdf Том 44 (1910).pdf Том 45 (1911).pdf Том 46 (1912).pdf Том 47 (1912).pdf Том 48 (1912).pdf Том 49 (1913).pdf Том 50 (1913).pdf Том 51 (1914).pdf

ituak_1904-1914_pdf.zip
1,3 ГБ - [ulozto]
Tags: djvu, pdf, torrent, бібліотека, книги, реферат, скачать
Subscribe

 • Кто такая Жанна д'Арк?

  * "Смена" 1970 №22, С. 26. Французский историк Пьер де Сермуаз подлил масла в огонь долголетнего спора о том, кто была на самом деле знаменитая…

 • Puffin Cafe зарубежная фантастика

  Puffin Cafe ­– годный Ютуб-канал аудиокниг, который активно развивается уже полгода. Тематика – зарубежные фантастические рассказы. У чтеца-любителя…

 • Джордж Оруэлл на обложке "Time"

  В конце 1983 года американский журнал Time поместил автора одной из главных книг XX века " 1984" на свою обложку и посвятил ему обзорную статью. С…

 • Post a new comment

  Error

  default userpic
  When you submit the form an invisible reCAPTCHA check will be performed.
  You must follow the Privacy Policy and Google Terms of use.
 • 0 comments