fir_vst (fir_vst) wrote,
fir_vst
fir_vst

Україна: Наукова література, джерела. DJVU PDF | Бібліотека (Ч. 3)

♥ Український контент, багато рідкісних видань. Велика збірка книг. Можна безкоштовно завантажити архів *zip з Mega або Ulozto. Тривалість зберігання файлів не обмежена. Після скачування розпакуйте архів. Увага: Mega не дозволить завантажити усі книги миттєво, потрібно пройти легку безкоштовну реєстрацію або почекати одну добу.


Ukrainian Electronic Library

[Ч. 1] - [Ч. 2] - [Ч. 4] - [Ч. 5]========= Українська мова

Антоненко-Давидович Б. Як ми говоримо. Київ, 1994.djvu/pdf
Білецький А.О. Про мову і мовознавство. Київ, 1996.djvu
Бевзенко С.П. Історія українського мовознавства. Київ, 1991.djvu
Бевзенко С.П. Історична морфологія української мови. Ужгород, 1960.pdf
Волох О.Т. та інш. Історична граматика української мови. Київ, 1980.djvu
Горбач О. Вибрані наукові статті (1962-1993).djvu
Дорошенко С.І. Загальне мовознавство. Київ, 2006.djvu
Кисілевський К. Іван Зілинський. Вінніпег, 1962.djvu
Кобилянський Б.В. Діалект і літературна мова. Київ, 1960.djvu
Ковалів П. Вступ до історії східньослов'янських мов. Нью-Йорк, 1970.djvu
Ковалик І.І., Самійленко С.П. Загальне мовознавство. Історія лінгвістичної думки. Київ, 1985.djvu
Коваль А.П. Знайомі незнайомці. Походження назв поселень України. Київ, 2001.djvu
Коптілов В. У світі крилатих слів. Київ, 1976.djvu
Кочубинский А. Рецензия на книгу г. Житецкого «Очерк литературной истории малорусского наречия». СПб, 1892 [RU].pdf
Кругляк Ю.М. Ім'я вашого міста. Київ, 1978.djvu
Масенко Л.Т. Українські імена і прізвища. Київ, 1990.djvu
Матвіяс І.Г. Українська мова і її говори. Київ, 1990.djvu
Михальчук К. Что такое малорусская (южнорусская) речь. - Киевская старина. 1899. 8 [RU].pdf
Мова і культура. Київ, 1986.djvu
Огієнко І. (Митрополит Іларіон). Історія української літературної мови. Київ, 2004.pdf
Пискунов Ф. Словарь живого народного, письменного и актового языка русских южан Российской и Австро-Венгерской империи. Киев, 1882.pdf
Потебня О. Естетика і поетика слова. Збірник. Київ, Мистецтво, 1985.djvu
Різун В. В. Літературне редагування. Підручник. Київ, 1996.djvu
Редько Ю.К. Довідник українських прізвищ. Київ, 1968.djvu
Розвиток мовознавства в УРСР 1967-1977. Київ, 1980.djvu
Русанівський В.М. Історія української мови. Лексика і фразеологія. Київ, 1983.djvu
Семчинський С.В. Загальне мовознавство. Київ, 1988.djvu
Слинько І.І. Історичний синтаксис української мови. Київ, 1973.djvu
Ткаченко О. Українська мова і мовне життя світу. Київ, 2004.djvu
Удовиченко Г.М. Загальне мовознавство. Історія лінгвістичних вчень. Київ, 1980.djvu
Українська діалектна лексика. Збірник наукових праць. Київ, 1987.djvu
Українська мова. Енциклопедія. Київ, 2004.djvu
Український правопис. 2000.djvu
Улуханов И.С. О языке древней Руси. (Из истории мировой культуры). М., Наука, 1972 [RU].djvu
Флоринский Т. Малорусский язык и «украинско-русский» литературный сепаратизм. 1900.pdf
Фоменко В. Г. Звідки ця назва. Дніпропетровськ, 1969.djvu
Чапленко В. Українська літературна мова, її виникнення й розвиток (XVII ст. - 1917 р.). Нью-Йорк, 1955.djvu
Шахматов О., Кримський А. Нариси з історії української мови та хрестоматія з пам'ятників письменської старо-українщини XI-XVIII вв. Київ, 1922.djvu
Шевельов Ю. Українська мова в першій половині ХХ століття (1900-1941). 1998.djvu

завантажити безкоштовно – скачать бесплатно:
0,5 ГБ - [mega] або [ulozto]


========= Етнографія та фольклор №1

Брик І. Чужі про українську народну пісню. Львів, 1927.pdf
Взори вишивок домашнього промислу на Буковині. Зібрав Е. Кольбенгаєр в період з 1902 по 1912 рр.pdf
Воропай О. Звичаї нашого народу. Київ, 1993.djvu
Гарас Г. Майстри народного мистецтва. Київ, 1974.djvu
Гасюк О.О., Степан М.Г. Художнє вишивання. Альбом. Київ, 1983.djvu
Гринченко Б. Из уст народа. Малорусские рассказы, предания и пр. Чернигов, 1901.pdf
Гринченко Б. Литература украинского фольклора. 1777-1900. Чернигов, 1901.pdf
Гринченко Б. Этнографические материалы, собранные в Черниговской и соседних с ней губерниях. Выпуск 1. Рассказы, сказки, предания, пословицы, загадки и пр. Чернигов, 1895.pdf
Гуцульські вишивки Карпат. Мистецтво орнаменту.djvu
Етнографічний збірник. Том XIХ. Володимир Гнатюк. Коломийки. Том ІІІ. Львів, 1907.pdf
Етнографічний збірник. Том XVII. Володимир Гнатюк. Коломийки. Том І. Львів, 1905.pdf
Етнографічний збірник. Том XVIIІ. Володимир Гнатюк. Коломийки. Том ІІ. Львів, 1906.pdf
Етнографічний збірник. Том ХХV. Етнографічні матеріали з Угорської Руси. Зібрав В. Гнатюк. Т. IV. Казки, легенди, новели, історичні спомини з Банату. Львів, 1909.pdf
Етнографічний збірник. Том ХХІХ. Етноґрафічні матеріали з Угорської Руси. Зібрав В. Гнатюк. Т. V. Казки з Бачки. Львів, 1910.pdf
Етнографічний збірник. Том ХХХІХ-ХL. Народні пісні з галицької лемківщини. Тексти й мелодії. Зібрав Ф. Колесса. Львів, 1929.pdf
Жайворонок В. Знаки української етнокультури. Словник-довідник. Київ, 2006.djvu
Житецкий П. Мысли о народных малорусских думах. Киев, 1893.pdf
Захарчук-Чугай Р.В. Українська народна вишивка. Західні області УРСР. Київ, 1988.djvu
Знаки. 155 стародавніх українських вишивок.pdf
Ількевич Г. Галицькі приповідки і загадки. Відень, 1841.pdf
Кара-Васильєва Т., Заволокіна А. Українська народна вишивка.djvu
Кара-Васильєва Т. Українська вишивка. Альбом. Київ, 1993.djvu
Кара-Васильєва Т. Українська сорочка. Київ, 1994.djvu
Квітуче народне мистецтво. Вишивка, тканини, кераміка та писанки на Сокальщині. Львів, 1964.pdf
Китова С. Полотняний літопис України. Семантика орнаменту українського рушника. Черкаси, 2003.djvu
Клиновецька З. Страви й напитки на Україні. Київ, 1991.djvu
Коваленко О. Глиняні люльки XVII-XVIII століть (за матеріалами Полтавщини). Опішне, 2008.pdf
Коляди і щедрівки на Різдво Христове і Богоявлення з додатком коляд чисто народних. Найновіша збірка. Вінніпеґ, 1919.pdf
Коляди і щедрівки на Різдво Христове і Богоявлення з додатком пісень страсних, воскресних і інших пісень церковних. Вінніпеґ, 1918.djvu
Коляди церковні. Колядки, щедрівки і желання. Зібрав о. М. Кінаш.djvu
Красильников Ф.С. Украина и украинцы (Географическо-этнографический очерк). М., 1918 [RU].pdf
Купчанко Г. Буковина і її руські жителі. Відень, 1895.djvu
Купчанко Г. Галичина і її руські жителі. Відень, 1896.djvu
Купчанко Г. Угорська Русь і її руські жителі. Відень, 1897.djvu
Курінчук Л. Сценарії народних свят. Київ, 2003.djvu
Левчук В.Л. Червоними і чорними нитками. Київ, 1986.djvu
Максимович М. Сборник украинских песен. Часть І. Киев, 1849.djvu
Максимович М. Украинские народные песни. Часть 1. Москва, 1834.djvu
Малороссийские и червонорусские народные думы и песни. СПб, 1836.djvu
Малороссийские песни, изданныя М. Максимовичем. Москва, 1827.pdf
Маркевич Н. Обычаи, поверья, кухня и напитки малороссиян. Киев, 1860.pdf
Матеріяли до українсько-руської етнольоґії. Том 1. Львів, 1899.pdf
Матеріяли до українсько-руської етнольоґії. Том 2. Львів, 1899.pdf
Матеріяли до українсько-руської етнольоґії. Том 3. Львів, 1900.pdf
Матеріяли до українсько-руської етнольоґії. Том 4. Гуцульщина. Львів, 1901.pdf
Матеріяли до українсько-руської етнольоґії. Том 5. Львів, 1902.pdf
Матеріяли до українсько-руської етнольоґії. Том 6. Львів, 1905.pdf
Матеріяли до українсько-руської етнольоґії. Том 7. Гуцульщина. Львів, 1904.pdf
Миханько М. Ягілки українських народних пісень і забав на Великдень. Львів, 1922.pdf
Ніколаєва Т. Історія українського костюма. Київ, 1996.djvu
Народні вишивки. Львів, 1930.djvu
Народна творчість та етнографія. 1969. № 4. Київ, Наукова думка.pdf
Народное искусство Подкарпатской Руси. Поясн. текст С. К. Маковского. Прага, 1925.djvu
Народные песни Галицкой и Угорской Руси, собранные Я. Ф. Головацким. Часть І. Думы и думки. Москва, 1878.pdf
Народные песни Галицкой и Угорской Руси, собранные Я. Ф. Головацким. Часть ІІ. Обрядные песни. Москва, 1878.pdf
Народные песни Галицкой и Угорской Руси, собранные Я. Ф. Головацким. Часть ІІІ. Обрядные песни. Москва, 1878.pdf
Народные песни Галицкой и Угорской Руси, собранные Я. Ф. Головацким. Часть ІІІ. Разночтения и дополнения. Москва, 1878.pdf
Народные песни Галицкой и Угорской Руси, собранные Я. Ф. Головацким. Часть ІІІ. Разночтения и дополнения. Отделение І. Москва, 1878.pdf
Народ скаже - як зав'яже. Українські народні прислів'я, приказки, загадки. Київ, 1973.djvu
Номис М. Українські приказки, прислів'я, і таке інше. Київ, 1993.djvu
Пісні Поділля. Записи Насті Присяжнюк в селі Погребище 1920-1970 рр. Київ, 1976.djvu
Пещанський В. Давні килими України. Львів, 1925.pdf
Політичні пісні українського народу XVIII-XIX ст. Частина 1. Розділ 1. Женева, 1883.pdf
Політичні пісні українського народу XVIII-XIX ст. Частина 1. Розділ 2. Женева, 1885.djvu
Рудченко И.Я. Народные южнорусские сказки. Выпуск 1. Киев, 1869.pdf
Рудченко И.Я. Народные южнорусские сказки. Выпуск 2. Киев, 1870.pdf
Рудченко И.Я. Чумацкие народные песни. Киев, 1874.pdf
Руснак П. Буковинські русько-народні пісні. Коломия, 1908.djvu
Січовий співаник. Зібрав К. Трильовський. Відень, 1921.djvu
Самойлович В.П. Народна архітектура України в ілюстраціях. Київ, 1999.djvu
Сборник историко-филологического общества при институте князя Безбородко в Нежине. Том V. Киев, 1904.pdf
Сильвестр С.Т. Щедровки. Львов, 1921.pdf
Соколова В.К. Весенне-летние календарные обряды русских, украинцев и белорусов ХІХ - начало ХХ в. М., 1979 [RU].djvu
Стельмащук Г.Г. Традиційні головні убори українців. Київ, 1993.djvu
Століття «Малороссийских песен» М. О. Максимовича. Київ, 1927.pdf
Сумцов Н.Ф. Очерки народного быта. (Из этнографической экскурсии 1901 г. по Ахтырскому уезду Харьковской губернии). Харьков, 1902.pdf
Сумцов Н.Ф. Современная малорусская этнография. Киев, 1893.pdf
Сусак К.Р. Українське народне вишивання. Навч. посібник. Київ, 2006.djvu
Українські колядки. Відень, 1916.djvu
Українське мистецтво. І. Деревляне будівництво і різьба на дереві. Улаштував В. Щербаківський. Львів, 1913.pdf
Український костюм. Комплект листівок. Київ, 1977.djvu
Український народний одяг XVII - початку XIX ст. в акварелях Ю. Глоговського. Київ, 1988.djvu
У лузі калина так гарно цвіте. Збірник українських народних пісень. Упор. В. Савчук. Івано-Франківськ, 2000.pdf
Хобзей Н. Гуцульська міфологія. Етнолінгвістичний словник. Львів, 2002.djvu
Шалимов С.А. и др. Блюда украинской кухни. Киев, 1980 [RU-EN].djvu
Шандро М. Гуцульські вишивки. Клуж-Напока-Чернівці, 2005.pdf
Шейковский К. Быт подолян. Выпуск І. Киев, 1859.pdf
Шумада Н.С. Коломийки. Київ, 1973.djvu
Щурат В. Початки слави української народньої пісні в Галичині. Львів, 1927.pdf

завантажити безкоштовно – скачать бесплатно:
1,5 ГБ - [mega] або [ulozto]

nova_radist.jpg

========= Етнографія та фольклор №2

Александрович В. Українське малярство XIII-XV ст. Львів, 1995.djvu/pdf
Бойко В. Українські прислів'я та приказки. Переклад Й. Грубер. Київ, 1978 [UA-DE].djvu
Войтович В. Міфи та легенди Давньої України. 2009.pdf
Войтович В. Українська міфологія. Київ, 2002.djvu
Гоберман Д.Н. Искусство гуцулов. М., 1980 [RU].djvu
Гоберман Д.Н. Росписи гуцульских гончаров. Искусство, 1972 [RU-EN].djvu
Губогло М.Н. Этническая принадлежность гагаузов (историография проблемы). - Советская этнография. 1967 Май-Июнь. № 3 [RU].pdf
Етнографічні писання Костомарова. Ред. М. Грушевський. 1930.djvu/pdf
Жолтовський П.М. Художнє життя на Україні в XVI-XVIII ст. Київ, Наукова думка, 1983.djvu
Иваница А. Домашний быт малоросса. - Этнографический сборник. Выпуск 1. 1853 [RU].pdf
Каменецкая Р.В. Новая литература по народам Украины, Белоруссии и Молдавии. - Советская этнография. 1968 Март-Апрель. № 2 [RU].pdf
Круть Ю.З. Хліборобська обрядова поезія слов'ян. Київ, 1973.pdf
Кулиш Н. Записки о Южной Руси. Том 1. 1856.pdf
Кулиш Н. Записки о Южной Руси. Том 2. 1857.pdf
Лащук Ю. Народне мистецтво українського Полісся. Львів, 1992.djvu/pdf
Макаренко М. Орнаментація української книжки у XVI-XVII столітті. Київ, 1926.pdf
Малинка А.Н. Сборник материалов по малорусскому фольклору (Черниг., Волынск., Полтавск. и некот. др. губ.) [Колядки, щедровки, заговоры и др.]. 1902.pdf
Малкович І., уп. Нова радість стала. [Колядки та щедрівки для дошкільного та молодшого шкільного віку, з великою кількістю малюнків]. Київ, 1991.pdf
Малорусские домашние лечебники XVIII в. - Киевская старина. 1890. 2 [нет начала].pdf
Маслов С. Лирники Полтавской и Черниговской губерний. - Сборник ХИФО. Том 13. Харьков. 1902 [RU].pdf
Милорадович В.П. Народные обряды и песни Лубенского уезда Полтавской губернии. - Сборник Харьковского историко-филологического общества. Том 10. 1897.pdf
Москаленко М.Н. Українські замовляння. Київ, 1993.djvu
Мудрість народна. Зб. 4. Білоруські прислів'я та приказки. Уп. Олесь Жолдак. Київ, 1970.djvu
Мудрість народна. Зб. 19. Українські прислів'я та приказки. Уп. Михайло Пазяк. Київ, 1976.djvu
Наніашвілі І.М. Українська вишивка. (Рушники. Вишиванки. Обереги.). Вишиваємо хрестиком та гладдю. 2012.pdf
Несторовский П.А. По русской Буковине. (Путевой набросок). - Исторический вестник. 1908. Том 112 [RU].pdf
Павленко Ю. Дохристиянські вірування давнього населення України. Київ, 2000.djvu
Памяти В. А. Жуковского и Н. В. Гоголя. Выпуск 2. Песни, собранные Н. В. Гоголем. СПб, 1908 [hq].pdf
Памяти В. А. Жуковского и Н. В. Гоголя. Выпуск 2. Песни, собранные Н. В. Гоголем. СПб, 1908 [optimize].pdf
Плачинда С. Словник давньоукраїнскої мiфологiї. Київ, 1993.djvu
Сосенко К. Пражерело українського релігійного світогляду. Львів, 1923.pdf
Степовик Дм. Історія української ікони X-XX століть. Київ, 2004.djvu
Українські народні казки, легенди, анекдоти. Упоряд. В. Юзвенко. Київ, 1989 [bad q].djvu
Українська минувшина. Етнографічний довідник. Київ, 1994.pdf
Українська народна творчість. 02. Загадки. Упоряд. І. Березовський. Київ, 1962.djvu
Українська народна творчість. 04. Пісні Явдохи Зуїхи. Упоряд. В.А. Юзвенко та ін. Київ, 1965.djvu
Українська народна творчість. 08. Коломийки. Упоряд. Н. С. Шумада. Київ, 1969.djvu
Українська народна творчість. 10. Весілля. Кн. 1. Упоряд. М. Шубравської та ін. Київ, 1970.djvu
Українська народна творчість. 10. Весілля. Кн. 2. Упоряд. М. Шубравської та ін. Київ, 1970.djvu
Українська народна творчість. 15. Чумацькі пісні. Упоряд. О. І. Дей, А. Ю. Ясенчук. Київ, 1976.djvu
Українська народна творчість. 16. Казки про тварин. Упоряд. І. Березовський. Київ, 1979.pdf
Українська народна творчість. Балади. Родинно-побутові стосунки. Упоряд. О. І. Дей, А. Ю. Ясенчук. Київ, 1988.djvu
Українська народна творчість. Дей О.І., Марченко М.Г., Гуменюк А.І. Жартівливі пісні. Київ, 1967.djvu
Українська народна творчість. Колядки і щедрівки. Упоряд. Олексій Дей. Київ, 1965.djvu
Українська народна творчість. Наймитські та заробітчанські пісні. Упоряд. С. Й. Грица, О. І. Дей, М. Г. Марченко. Київ, 1975.pdf
Українська народна творчість. Пісні літературного походження. Київ, 1978.djvu

завантажити безкоштовно – скачать бесплатно:
1,3 ГБ - [mega] або [ulozto] або [mail]


Хозяин – Газета-энциклопедия (Донецк, Украина)

Год: 1999, 2000, 2004, 2005 (не все выпуски)
Жанр: Дом, сад, огород / Приусадебное хозяйство
Издательство: ЗАО "Редакция газеты "Донбасс"
Формат: DjVu/PDF
завантажити безкоштовно – скачать бесплатно:
0,2 ГБ - [mega] або [ulozto] або [mail]

________
Україна, бібліотека, безкоштовно завантажити, скачати, українською мовою, скарбниця, література, освітні, університет, школа, наукова література, наука, навчання, гуманітарні дисципліни, реферат, наследие, источники, монография, научная литература, учебник, этнография и фольклор, библиотека, большая коллекция, Украина, Киев, торрент, бесплатно скачать книги djvu pdf, Толока, Hurtom, diasporiana, EX.UA, Toloka, Які файли з ex.ua потрібно врятувати? де знайти, куди подівся, допоможіть з пошуком, мовознавство, літературознавство, українська еміграція, Рідкісні, антикварні книги, переклад, мова, підручник, джерела, історія, Київ, Оцифрування книг Гуртом, колекція, збірка
Tags: djvu, pdf, torrent, бібліотека, книги, реферат, скачать
Subscribe

  • Post a new comment

    Error

    default userpic
    When you submit the form an invisible reCAPTCHA check will be performed.
    You must follow the Privacy Policy and Google Terms of use.
  • 0 comments